מזלות

מזלות הם הפלחים הדמיוניים המקיפים את כדור הארץ ובכל כיוון או פלח מתוך שניים עשר הפלחים יש מערכת כוכבים שהיא מייצרת מזלות מסביב לכדור הארץ כשבפלחים אלו "מסתובבים" כוכבי הלכת השונים לדוגמא הירח,